eLearning..

Program elektronického vzdelávania Invisalign bol vyvinutý na optimalizáciu znalostí vášho tímu ohľadom liečby Invisalignom a priebehu liečby pacienta.

Tento elektronický vzdelávací program poskytuje prístup k nasledujúcim zdrojom:

Vzdelávanie prispôsobené potrebám zamestnancov pracovísk – od pracovníka recepcie až po manažérov zariadení.
Vieme, že zamestnanci ambulancií majú rôzne úlohy, zodpovednosti a spôsoby interakcie s pacientmi. Bez ohľadu na to, aká je vaša rola, k dispozícii je modul elektronického vzdelávania Invisalign, ktorý môže byť vhodný pre vás.

Moduly zamerané na pacientov a ich liečbu.
Naše moduly elektronického vzdelávania Invisalign sú vytvorené tak, aby vám s istotou pomáhali zvládať prvotný záujem, vysvetľovať priebeh liečby alebo interakcie koordinátorov liečby.

Obsah, ktorý otestuje vaše poznatky ohľadom systému liečby Invisalignom.
Sebahodnotiace otázky vám môžu pomôcť zhodnotiť vaše znalosti obsahu a identifikovať oblasti, ktoré si budete chcieť zopakovať.

Flexibilné vzdelávanie.
Prístup k našim modulom možno získať z viacerých zariadení, od stolných počítačov, laptopov, po tablety a mobilné telefóny v ktorúkoľvek hodinu počas dňa. Okrem toho môžete moduly kedykoľvek spustiť a zastaviť alebo dokončiť modul neskôr.

Užitočné podporné materiály.
Pozrite si videá a stiahnite si užitočné zdroje, ktoré vám môžu pomôcť prehĺbiť si poznatky o priebehu liečby Invisalignom.

Certifikáty absolvovania.
Získajte osvedčenie o svojich úspechoch. Po dokončení modulu získate personalizovaný elektronický certifikát.